mandag 5. mars 2018

"Praktisk internasjonal skatterett og internprising" er tilgjengelig


Temaene i boken er til dels lite dekket i annen litteratur, selv om de er meget praktiske. Alle som arbeider med internasjonal skatterett, kan her fra et norsk perspektiv få klargjort problemstillinger som ellers er tungt tilgjengelige. 

Boken inneholder 21 artikler, forfattet av ulike bidragsytrere. Kapitlene er hovedsakelig basert på master- og prosjektoppgaver av deltagere på hhv. 72-timers-modulen om internasjonal skatterett og i 72-timers-modulen i internprising ved masterstudiet ved Handelshøyskolen BI. I tillegg har Ellen Abrahamsen Wærnhus, i samarbeid med Sten-Frode Olsen fra Sentralskattekontoret for storbedrifter, og Frederik Zimmer, samt redaktørene – Ole Gjems-Onstad og Eivind Furuseth, skrevet bidrag til boken. Første del av boken gir en oversikt over boken og rettsområdene. Andre del dekker temaer fra internasjonal skatterett. Bokens tredje del har en rekke bidrag om internprising, der behandlingen er søkt gjort så konkret som mulig, siden fremstillingen i annen litteratur ofte kan bli teoretisk og abstrakt.
 
Praktisk internasjonal skatterett og internprising utkom i papirbok hos Gyldendal Juridisk i 2013, og foreligger nå digitalt i faglitteratur-tillegget til Rettsdata Total og Rettsdata Revisjon. Boken er selvsagt også tilgjengelig fra Rettsdata Skatterett.  

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar