tirsdag 20. februar 2018

"Om erstatningsrett" er tilgjengelig

Om erstatningsrett - med undertittelen Med utgangspunkt i tekster av Peter Lødrup - foreligger nå digitalt hos Gyldendal Rettsdata. Boken omhandler reglene for erstatningsansvar når skade er voldt utenfor kontraktsforhold. 

"Fremstillingen tar for seg de alminnelige vilkårene for erstatningsansvar og utmålingen av erstatningskravet, basert på både lovfestet og ulovfestet rett. Generelle utviklingstrekk på formuerettens område er mer lovregulering, reguleringstetthet og flere typer lovregulering." Boken er skrevet av professor Trine-Lise Wilhelmsen og førsteamanuensis Birgitte Hagland, begge ved UiO. Den utkom i papir hos Gyldendal Juridisk i 2017. 

"Boken er en videreføring av arven etter Peter Lødrup og er en moderne utgave av erstatningsretten, (…) men stoffet er i stor utstrekning bearbeidet og videreutviklet utover kravene til en lærebok, og henvender seg også til dommere, advokater og andre som arbeider med erstatningsrettslige spørsmål." 

Du finner boken i faglitteratur-tillegget på rettsdata.no

Har du ikke Rettsdata? Kontakt oss på rettsdata@rettsdata.no eller 22990420 for gratis prøvetilgang.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar