tirsdag 20. februar 2018

Årsregnskapet i teori og praksis 2017 er tilgjengelig

Årsregnskapet i teori og praksis 2017 (19. utgave) er nå tilgjengelig digitalt i Rettsdata. Boken er et nyttig oppslagsverk og en praktisk veiledning for de som utarbeider, kontrollerer eller vurderer norske årsregnskaper og årsberetninger. 

Boken gir "en grundig omtale av forslaget til ny regnskapslov slik dette er presentert i NOU 2015: 10 og NOU 2016: 11. Hvis lovforslaget får politisk støtte, vil dette medføre at ny norsk regnskapsstandard for øvrige foretak utarbeides med utgangspunkt i IFRS for SMEs. I kapittel 3 gis det en grundig gjennomgang av hva vi kan forvente oss av regulering i denne regnskapsstandarden." 

Boken er skrevet spesielt for regnskapsførere og revisorer, men er også egnet til undervisning ved universiteter og høgskoler. Den gir en lettfattelig og praktisk veiledning i utarbeidelse av årsregnskap. Her belyses de fleste faglige problemstillinger som normalt oppstår i arbeidet med årsregnskapet, og forslag til løsninger. 

Du finner boken i faglitteratur-tillegget på rettsdata.no.  
Har du ikke Rettsdata? Kontakt oss på rettsdata@rettsdata.no eller 22990420 for gratis prøvetilgang.  

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar