torsdag 14. desember 2017

Ny digital utgave av Styring og Vern (2017) er nå tilgjengelig

Revidert utgave av Styring og vern; Arbeidsrett i offentlig sektor ble utgitt tidligere i år (2017). Nå er den tilgjengelig digitalt i faglitteratur-tillegget til Rettsdata Total. 

Fokus i boken er det offentlige som arbeidsgiver. Videre tar boken for seg generelle emneområder som tillitsvalgte, tariffavtaler, arbeidstid, lønn, ferie, oppsigelse, avskjed, arbeidsmiljø, styringsrett, vern mot diskriminering, virksomhetsoverdragelse, håndheving og tilsyn, fagforeninger og arbeidskonflikter som behandles i lys av aktuelle offentligrettslige regler og tariffavtaler i offentlig sektor.  

Boken inngår i faglitteratur-tillegget på rettsdata.no. Den erstatter 2013-utgaven av samme tittel digitalt. 


Har du ikke Rettsdata? Kontakt oss på rettsdata@rettsdata.no eller 22990420 for gratis prøvetilgang. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar