torsdag 9. november 2017

Ny digital utgave av NS 8406-kommentaren er tilgjengelig

NS 8406 med kommentarer er 2. utgave av Gyldendal Juridisk kommentar til Norsk Standard 8406. Forrige utgave kom i 2007. Den er nå byttet ut med den fullstendig reviderte 2014-utgaven av boken. Forfatterne av boken er Karl Marthinussen, Heikki Giverholt og Hans-Jørgen Arvesen, alle fra advokatfirmaet Føyen Torkildsen.  

«NS 8406 – Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt legger opp til en rekke skjønnsmessige vurderinger og forutsetter i stor grad kjennskap til alminnelig entrepriserett. Den har færre og kortere bestemmelser enn NS 8405. Det kan være vanskelig å vite hvilke regler som faktisk gjelder. Denne boken gir en utdypet redegjørelse for standardens bestemmelser og i tillegg beskrives i stor utstrekning hvilke regler som følger av alminnelig entrepriserett der hvor standarden ikke selv gir svar.» 

Boken inngår i faglitteratur-tillegget til Rettsdata Total, samt i faglitteratur-tillegget til Rettsdata Kommune. 

Har du ikke Rettsdata? Kontakt oss på rettsdata@rettsdata.no eller 22990420 for gratis prøvetilgang. 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar