onsdag 1. november 2017

Friluftsloven med kommentarer er tilgjengelig digitalt

Fra retten til bruk av elsykkel til bruken av fortøyningsbøyer så vedrører denne loven de fleste.

Bilkjøring på private veier, retten til bruk av elsykkel, lovligheten av betalingsordninger i naturen, rettigheter og plikter i strandsonen, bruken av brygger og fortøyningsbøyer, store idrettsarrangementer, kommersielle aktiviteter, vern av truede stier, allemannspliktene og straff ved overtredelse av allemanns-retten er blant de mange områdene som reguleres av friluftsloven.

Nå er kommentarutgaven til Marianne Reusch også tilgjengelig digitalt hos Gyldendal Rettsdata. Marianne Reusch holder foredrag i hele landet innen temaer om friluftsjuss, fast eiendom, og plan- og bygningsrett. Hun har skrevet kommentarene til flere lover for Gyldendal Rettsdata, og driver nettstedet allemannsretten.no.

Boken inngår i faglitteratur-tillegget i rettsdata.no, som bestilles som tillegg til Rettsdata Total.


Har du ikke rettsdata? Kontakt oss på rettsdata@rettsdata.no eller 22990420 for gratis prøvetilgang.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar