onsdag 18. oktober 2017

Kommentarer til statsbudsjettet 2018

Den 12. oktober la Regjeringen frem en rekke endringsforslag innenfor skatt og avgift i forbindelse med statsbudsjettet for 2018, se Prop. 1 LS (2017-2018)

Vi har nå omtalt de enkelte endringene på Rettsdatas produktforsider. Se for eksempel Rettsdata SkatterettFast eiendomSelskapsrett og Arbeidsrett

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar