onsdag 27. september 2017

Ny e-bok "Skatteforvaltningshåndboken" (2017) 2. utgave er tilgjengelig hos Rettsdata


Formålet med boken er blant annet å gi en oversikt over gjeldende rett. Håndboken omtaler alle bestemmelsene i skatteforvaltningsloven, og noen av bestemmelsene i skatteforvaltningsforskriften. 
  
Skatteforvaltningshåndboken ble utgitt første gang i januar 2017. Dette er første revisjon av boken. I håndboken er det særlig lagt vekt på hva som er nytt innenfor de enkelte skatte- og avgiftsarter som omfattes av loven i forhold til tidligere rett. I denne reviderte utgaven er det lagt vekt på å rette opp feil og unøyaktigheter i den første utgaven. En del av stoffet er dessuten presisert og utdypet. Nyere rettspraksis er også innarbeidet.  

Boken er lagt opp som en ordinær kommentarutgave. Hver bestemmelse er kommentert, og er direkte tilgjengelige fra hver enkelt av lovens paragrafer. Skatteforvaltningshåndboken er utarbeidet av Skattedirektoratet, med særskilt bistand fra Skatt vest, og med innspill fra hele Skatteetaten for øvrig.  

Boken inngår i fagboksamlingen i rettsdata.no, som bestilles som tillegg til Rettsdata Total.   

Har du ikke rettsdata? Kontakt oss på rettsdata@rettsdata.no eller 22990420 for gratis prøvetilgang.   
 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar