tirsdag 26. september 2017

Ny e-bok "Helse- og omsorgstjenesteloven med kommentarer" (2016) er tilgjengelig hos Rettsdata

Boken henvender seg til alle som har ansvar for, eller arbeider innenfor, den kommunale helse- og omsorgstjenesten, samt samarbeidspartnere, pasienter, brukere og pårørende. 


Boken er inndelt i fire hoveddeler. I del I presenteres loven, dens bakgrunn og begrunnelse samt de sentrale rettskildene. I del II, som er bokens hoveddel, gis det en oversikt over hva som reguleres i det enkelte kapittel, og grundige kommentarer til de enkelte bestemmelser. Del III består av sentrale, aktuelle artikler som er skrevet av forfatteren og medforfattere. Disse artiklene er tidligere publisert i tidsskrifter. Del IV viser referanser og stikkord. 

Bokens hovedforfatter, Alice Kjellevold, er professor i helserett ved Universitetet i Stavanger, Institutt for helsefag. Bjørn Henning Østenstad er professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen, og har skrevet bokens del II kapittel 9. Karl Harald Søvig er professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen, og har forfattet bokens del II kapittel 10. 

Den inngår i fagboktillegget som bestilles som tillegg til Rettsdata Total. 

Har du ikke rettsdata? Kontakt oss på rettsdata@rettsdata.no eller 22990420 for gratis prøvetilgang.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar