torsdag 14. september 2017

Ny digital bok ‘Norsk spesiell strafferett’ (2016) er nå tilgjengelig hos rettsdata

Norsk spesiell strafferetter en mye benyttet bok digitalt hos Gyldendal Rettsdata. ‘Norsk spesiell strafferett’ utkom i 2016 i ny utgave, til erstatning for 1. utgave fra 2010. Boken er rettet både mot praktikere og studenter. 

I denne boken behandles de fleste sentrale straffebudene i straffeloven 

Boken bygger på straffeloven 2005 som trådte i kraft 1. oktober 2015, men det gjøres hele tiden klart hva som er endret i forhold til straffeloven 1902. Endringene er gjennomgående beskjedne, slik at boken har betydelig nytteverdi også for anvendelsen av straffeloven 1902 som fortsatt kommer til anvendelse i en rekke straffesaker.

Forfatter av boken er eldste dommer i Høyesterett, Magnus Matningsdal. Matningsdal er også forfatter av lovkommentarene til både ny og gammel straffelov i Norsk Lovkommentar 

Gyldendal Rettsdata samarbeider med Fagbokforlaget, som utgav ‘Norsk spesiell strafferett’ i papirbok i fjor. Det er særlig praksis til 2005-loven som har fått en mer fremtredende plass i den nye utgaven: «Siden forrige utgave, som ble utgitt i 2010, har det kommet til en rekke viktige rettsavgjørelser. Det var derfor nå på tide å utgi en ny, revidert utgave av boken», skriver Matningsdal i forordet til 2. utgave. 

Den inngår i fagboktillegget som bestilles som tillegg til Rettsdata Total. 

Har du ikke rettsdata? Kontakt oss på rettsdata@rettsdata.no eller 22990420 for gratis prøvetilgang. 
  

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar