tirsdag 12. september 2017

'Norsk Standard 8405 med kommentarer' (2016) er nå tilgjengelig hos Rettsdata


Kommentarutgave til Norsk Standard 8405, Norsk bygge- og anleggskontrakt er den fulle tittelen på 4. utgave av Gyldendals NS 8405-kommentar. Forrige utgave kom i 2010. Den er nå byttet ut med den fullstendig reviderte 2016-utgaven av boken.

Standarden er et helt sentralt kontrakts dokument innen bygg- og anleggsbransjen. I denne boken gis en rekke anbefalinger og praktiske råd, og det tas standpunkt til og gis anvisning om løsninger på vanskelige juridiske problemstillinger.

Forfatterne er advokater tilknyttet avdelingen for entreprise i Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS, og har over 30 års erfaring fra entrepriserett i praksis. Advokatfirmaet har bistått små, mellomstore og store entreprenører og private og offentlige byggherrer med løpende rådgivning og prosedert et utall av tvister for domstolene i alle instanser.

Fjerde utgave er ajourført med ny rettspraksis. I tillegg er det foretatt en fullstendig gjennomgang av, og oppdatering av kommentarene samt at en del nye problemstillinger er kommentert.

Arbeidet med den nye utgaven er som de tidligere utgaver gjennomført av advokatene Karl Marthinussen, Heikki Giverholt og Hans-Jørgen Arvesen. I tillegg har advokat Marit Lund Stensvåg ytet uvurderlig bistand med redigering og innsamling av rettspraksis. Også stud. jur. Ea Herstad, som i en periode var trainee i Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS, har bidratt med verdifull innsats.
Boken inngår i fagboktillegget til Rettsdata Total, samt i fagboktillegget til Rettsdata Kommune.

Boken i papirutgave kan kjøpes på vår hjemmeside eller i nærmeste bokhandel.

Har du ikke rettsdata? Kontakt oss på rettsdata@rettsdata.no eller 22990420 for gratis prøvetilgang.  

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar