fredag 29. september 2017

Norsk Lovkommentar som poenggivende kanal i CRIStin-systemet


Norsk Lovkommentar ble godkjent som poenggivende utgiver i CRIStin-systemet fra og med 2017. Dette innebærer at enkelte reviderte manus, som oppfyller nærmere spesifiserte kriterier, vil kunne meldes inn og gi uttelling på nivå 1 i CRIStin. Dette vil gjelde manus fra ansatte ved universitet- og høyskoler og videre kun manus av et visst omfang.  

  
Kriterier for godkjennning:
 
Typisk vil manus skrevet til helt nye lover være aktuelle. Redaktørene kan underkjenne publikasjonen om denne vurderes til ikke å møte kravene i definisjonen. Betydelig og gjennomgående revisjon av eksisterende manus vil også kunne være aktuell, om det vurderes å ligge ny forskning til grunn.  
  
En vitenskapelig publikasjon defineres gjennom fire kriterier, hvorav samtlige må være oppfylt. Publikasjonen må: 

1. Presentere ny innsikt 
2. Være i en form som gjør resultatene etterprøvbare eller anvendelige i ny forskning 
3. Være i et språk og ha en distribusjon som gjør den tilgjengelig for de fleste forskere som kan ha interesse av den 
4. Være i en publiseringskanal (tidsskrift, serie, bokutgiver, nettsted) med rutiner for fagfellevurdering 

Har du spørsmål eller vil ha mer informasjon, kontakt redaktør Tone Sundet,
Tone.Sundet@gyldendal.no


Les mer her:

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar