fredag 18. august 2017

‘Norsk bedriftsskatterett (2015)’ er nå tilgjengelig digitalt hos Rettsdata

Leseren blir i denne boken med på en bred, dyptpløyende og ajourført gjennomgang av den skatterett som møter det norske næringsliv.


Ole Gjems-Onstads Norsk Bedriftsskatterett, som nå foreligger i niende utgave, er en omfattende og relativt fullstendig fremstilling av bedriftsbeskatningen i Norge til bruk for praktikere og videregående studenter. Bokens primære siktemål er å gjøre skatterådgivere og ansatte i ligningsetaten bedre kvalifisert i sin omgang med regelverket.

Denne utgaven er ajourført og oppdatert av Sanaz Ormaz Ferdowsi, Benn Folkvord og Eivind Furuseth. Her behandles blant annet den nyeste utvikling ved skattemessig gjennomskjæring, endringene av reglene om deltakerlignede selskap og den siste utviklingen innen internasjonal skatterett. 

Kapittelet om arveavgift er tatt ut ettersom arveavgiften er opphevet. Det er skrevet et nytt kapittel om de nye reglene om skattemessig kontinuitet ved arv og gave. De nye og praktisk viktige reglene om avskåret rentefradrag mellom nærstående behandles også inngående i et nytt kapittel.

Forfatterne har en rekke steder i fremstillingen kritiske kommentarer til utformingen av norsk bedriftsbeskatning. Dette gjør boken mer levende og det blir lettere å forstå konsekvensene av reglene. Gjennom utformingen er det også skilt mellom hovedlinjer og tekniske detaljer.
Les boken i Rettsdata her.
Print-utgaven finner du her.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar