torsdag 22. juni 2017

Ny digital bok hos Rettsdata: Merverdiavgiftshåndboken 2017

13. utgave av Merverdiavgiftshåndboken er nå tilgjengelig hos Gyldendal Rettsdata. Boken er utarbeidet av Skattedirektoratet, med bistand fra Skatt Vest og Skatt Midt-Norge, og omtaler bestemmelsene i merverdiavgiftsloven, med særlig vekt på avgiftsmyndighetenes praksis. Opplegget og teksten baserer seg i hovedsakelig på stoffet i forrige utgave, men er oppdatert med lovendringer, rettsavgjørelser og ny praksis.


Merverdiavgiftshåndboken er ordnet etter paragrafene i mva-loven, men det er imidlertid ikke en kommentarutgave i tradisjonell forstand.

Siktemålet med boken er å gi en oversikt over gjeldende rett, belyst ved bl.a. Finansdepartementets og Skattedirektoratets uttalelser og avgjørelser, klagenemndsavgjørelser og rettspraksis. Dette innebærer at den tekstlige forklaring noen steder kan være relativt kortfattet, mens boken på den annen side inneholder flere uttalelser og avgjørelser enn vanlig.Mva-håndboken inneholder 7000 linkede referanser og det er lagt inn knytninger fra merverdiavgiftslovens paragrafer til boken. Boken er et nyttig oppslagsverk for avgiftsmyndighetene og andre som har behov for informasjon om avgiftsmyndighetenes praktisering av mva-regelverket.


Til håndboken er det utarbeidet et omfattende stikkordregister. Stikkordregisteret vil blant annet fange opp emner som strekker seg over flere paragrafer


Merverdiavgiftshåndboken inngår i fagboktillegget til Rettsdata Total og fagboktillegget til Rettsdata Revisjon. Boken er selvsagt også tilgjengelig fra Rettsdata Skatterett.
Se boken i Rettsdata her.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar