tirsdag 20. juni 2017

Ny digital bok hos Rettsdata: Aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper (2017)


Boken ‘Aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper (2017)’ er nå tilgjengelig hos Rettsdata.

Boken er utgitt i papirutgave tidligere i år (2017), og er den 3. utgaven av Mads H. Andenæs etter hvert velkjente Aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper. Forrige utgave kom i 2006.

Denne gangen er det Ole Andenæs, Stig Berge og Margrethe Buskerud Christoffersen som utgjør forfatterteamet, og som har nyskrevet hele boken. Ny litteratur og flere sentrale rettsavgjørelser har kommet til, selv om systematikk og kapittelinndeling er beholdt. «Likevel er det ikke til å komme unna at det har vært lovreformer på aksjeselskapsrettens område som har medført en omskrivning av deler av boken», som forfatterne skriver i forordet.
Fremstillingen er ajourført til 1. desember 2016.


Boken inngår i Rettsdatas Faglitteratur (bestilles separat), samt i Rettsdata Revisjon Faglitteratur (også separat tillegg). Boken er naturligvis tilgjengelig fra alle tilviste rettskilder, og hører naturlig hjemme i Rettsdata Selskapsrett, børs og finans.

 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar