mandag 26. juni 2017

‘Dekningsloven med kommentarer’ er nå tilgjengelig digitalt hos Gyldendal Rettsdata


Dekningsloven med kommentarer er skrevet av advokatene Kristoffer Aasebø, Leif Petter Madsen og Siv Sandvik. Det er lagt ned grundig arbeid i boken hvor ca. 1800 rettsavgjørelser er systematisert, gjennomgått og silt. 


Dekningsloven regulerer hvilke eiendeler som omfattes av kreditorenes beslagsrett, reglene om private beslagsforbud, beslagsretten i selskapsforhold og bestemmelsene om omstøtelse. Videre regulerer dekningsloven kreditorfellesskapet ved insolvensbehandling av bo og omfatter regler om kreditorenes dividenderett, forholdet til skyldnerens kontraktsmessige forpliktelser, stillingen til kreditorer med særskilt dekningsadgang og prioritetsreglene.

Boken utkom hos Gyldendal Juridisk i papirutgave i 2015, og foreligger nå i sin helhet digitalt på rettsdata.no. Boken er egnet som oppslags- og referanseverk for advokater, finansinstitusjoner, inkassoselskaper, gjeldsrådgivere, domstoler, namsmyndigheter og andre som blir berørt av dekningslovens bestemmelser.

Dekningsloven med kommentarer inngår i
fagboktillegget til Rettsdata Total, du finner den også under spesialfag 'Konkurs' her
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar