onsdag 10. mai 2017

Ny digital bok hos Rettsdata! ´Skatterett for næringsdrivende 2017'


40. utgave. Nå også tilgjengelig digitalt hos Rettsdata 


Boken er egnet både som lærebok og som håndbok og oppslagsbok. Den gir en grundig behandling av de skatterettslige reglene som næringsdrivende, deres revisorer og skatterådgivere bør ha kjennskap til. Boken omhandler skatt på alminnelig inntekt og personinntekt både i og utenfor virksomhet samt skatt på formue.

"Som det går frem av boktittelen, er boken selvsagt også en bok for den næringsdrivende selv, hans revisor, hans skattekonsulent og andre som har med skattlegging av næringsdrivende å gjøre", skriver forfatter Arthur J. Brudvik i forordet av sin 40. utgave av Skatterett for næringsdrivende.

Skatterett for næringsdrivende 2017 er utgitt av Cappelen Damm Akademisk, som samarbeider med Rettsdata om digitalisering av juridiske bøker i abonnementstjenesten rettsdata.no. Cappelen Damm tilbyr en rekke fagbøker hos rettsdata.no.

Boken inngår i 
Rettsdata Faglitteratur, og dessuten i fagboktillegget til Rettsdata Revisjon. Alle omtalte paragrafer og artikler blir knyttet direkte mot bokens innhold.
Papirboken er på godt over 900 sider, fulle av oppslagsmuligheter og innhold, som gjøres ytterligere tilgjengelig ved søk i det digitale formatet.
Du kan lese mer om boken på Cappelen Damm sine hjemmesider.


"Boken er ajourført i henhold til lover og regler pr. 1.1.2017 og behandler således de nye reglene fra Skattereformen 2017–2019."

Forfatter Arthur J. Brudvik er førsteamanuensis emeritus i rettsvitenskap ved Norges Handelshøyskole, hvor han i en årrekke har undervist i skatterett.


Se boken i rettsdata.no her.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar