mandag 8. mai 2017

Gyldendals kommentarserie, del 1
I de kommende ukene presenterer vi utvalgte bøker fra vår omfattende kommentarserie og først ut er MVA-kommentaren.
Boken er oppdatert av Ole Gjems-Onstad, Tor S Kildal, Cecilie Aasprong Dyrnes, Roy K. Kristensen og Anders B. Mikelsen.
Cecilie Aasprong Dyrnes skriver følgende om boken;


Merverdi er et fag som de siste årene har fått mer fokus– både hos næringslivet og hos skattemyndighetene. Det er dyrt å gjøre feil, og skattemyndighetene intensiverer sine kontroller. MVA-kommentaren gir en fullstendig gjennomgang av merverdiavgiftsloven og tilhørende regelverk.


Boken er oppdatert med nyere rettspraksis, administrativ praksis og avgjørelser fra EU-domstolen. Kapitlene om unntak og fritak fra avgiftsplikt, samt kapittelet om fradragsretten er utvidet. Det samme gjelder omtalen av bokføringsreglene.


MVA-kommentaren er et viktig bidrag til skattelitteraturen i Norge og er aktuell for advokater, skatterådgivere, regnskapsførere, revisorer, kommuner, studenter og andre med interesse for merverdiavgift.
Cecilie Aasprong Dyrnes (1972) er cand.jur. fra Universitetet i Oslo (1997) og jobber som advokat og partner i Advokatfirmaet Arntzen de Besche AS i Oslo. Hun fikk møterett for Høyesterett i 2008, og har tidligere jobbet i annet advokatfirma, i skatteetaten og i tollvesenet. I tillegg til å jobbe som advokat er hun tilknyttet BI Oslo som foreleser, veileder og sensor.
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar