tirsdag 16. mai 2017

Gyldendals kommentarserie, del 2

I de kommende ukene presenterer vi utvalgte bøker fra vår omfattende kommentarserie. Først ut var MVA-kommentaren. Denne uken er det NS 8405 med kommentarer. 


NS 8405 med kommentarer er viktig fordi den er ment å gi et praktisk innblikk i hvordan kompliserte regler virker. Den forklarer hvordan standard kontraktsvilkårene innenfor bygg og anlegg må håndteres for at man skal få et korrekt oppgjør for de utførte arbeidene. Den gir også svar på hva som blir konsekvensen dersom man ikke følger reglene.


Tilbakemeldingene er utelukkende positive. Brukerne, både jurister, konsulenter, arkitekter og andre som bruker boken, gir uttrykk for at de finner svar på hvordan man skal behandle de problemene som dukker opp i løpet av byggeprosessen. Det blir også sagt at boken er skrevet slik at ikke bare jurister skjønner hva som står i den og at man ved å lese boken kan forstå hvordan reglene virker.
I motsetning til i andre fagfelt i jusen, er det skrevet svær lite om de reglene som gjelder innenfor bygg og anlegg. Boken er derfor sentral når det gjelder forståelsen av hvordan disse reglene virker.
Sammen med Hans-Jørgen Arvesen og Heikki Giverholt har Karl Marthinussen (avbildet) utgitt kommentarutgaver til NS 8405 om utførelsesentrepriser, NS 8406 – Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt, og i 2012NS 8407– Alminnelige kontrakts bestemmelser for totalentrepriser.
Marthinussen ble advokat i 1976 og har i det vesentlige arbeidet med entrepriserett siden da.
Han har først og fremst drevet med konfliktløsning innen bygg og anlegg. Marthinussen har holdt en rekke kurs og foredrag.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar