fredag 21. april 2017

Skattebetalerforeningens "Skattehåndboken 2016/2017" er nå publisert digitalt!

Gyldendal Rettsdata har avtale med Skattebetalerforeningen om å utgi "Skattehåndboken" årlig. Boken inngår i Rettsdata Total Faglitteratur, Rettsdata Skatterett og er dessuten tilgjengelig i Rettsdata Revisjon Faglitteratur. Finn skattehåndboken direkte i Rettsdata her (goo.gl/BI1mYK).
Boken er først og fremst myntet på private skatteytere, men har et utvidet bruksområde, ikke minst for profesjonelle skatterådgivere. Skattehåndboken skal være et godt oppslagsverk både når du arbeider med skattemeldingen og også dersom du har skattespørsmål resten av året.
I innledningen kan vi bl.a. lese: «Det første du møter i boken er våre egne skattevettregler samt sjekklister – viktige ting du bør sjekke før du leverer skattemeldingen. For å gjøre det litt enklere for deg, har vi laget ulike sjekklister for ulike livssituasjoner, og en kortfattet gjennomgang av skattefradrag.
I temadelen går vi nøyere inn på de ulike skattereglene som er relevante for deg som privatperson, for eksempel reglene om bil, bolig, pendling og skatteklasse. Her finner du også en fullstendig gjennomgang av aktuelle fradrag.

Vi vet at skatterett kan være vanskelig, og vi har fylt temadelen med en mengde eksempler for å lette forståelsen. Eksemplene er holdt på et enkelt og praktisk nivå.»

Boken er inndelt i følgende hoveddeler:
1) Skattemeldingen
2) Alfabetisk emnedel
3) Postene i skattemeldingen 2016
4) Planlegging, klage og endring
Har du ikke allerede tilgang til Rettsdata? Kontakt oss på telefon 22 99 04 20 eller
e-post 
rettsdata@rettsdata.no for gratis prøvetilgang.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar