onsdag 29. mars 2017

Ny utgave av kommentarutgaven til arbeidsmiljøloven!

Nå også digitalt: Arbeidsmiljøloven; Kommentarer og praksis (2. utg., 2015)

I forordet til 2. utgave kan vi lese:

Siden første utgave kom ut i 2011, har det skjedd viktige endringer i arbeidsmiljøloven og forskriftene. Det har også kommet til mye ny rettspraksis.
Begge deler har gjort det nødvendig med en revisjon.
Alle kapitlene er gjennomgått og ajourført. Noen er i større eller mindre grad nyskrevet. Det gjelder først og fremst kommentarene til § 1-7 (utsendt arbeidstaker), kapittel 10 (særlig om gjennomsnittsberegning og overtid), kapittel 14 (særlig om midlertidig ansettelse og likebehandling) og § 15-13 a (aldersgrense).
Når det gjelder lovgivning og rettspraksis, er boken ajourført fram til oktober 2015. I all hovedsak har denne utgaven samme opplegg som den første. Det er lagt stor vekt på at språket skal være klart og enkelt.
Boken henvender seg – som før – mot så vel tillitsvalgte og personalledere som mot advokater og andre fagfolk med interesse for arbeidsrett.
Redaktørene av boken er de samme som sist, nemlig advokat og leder av juridisk avdeling i LO Atle Sønsteli Johansen og hans LO-kollega advokat og utredningsleder Einar Stueland.

Boken er imidlertid forfattet av en rekke forfattere fra mange ulike bransjer og organisasjoner: Atle Sønsteli Johansen, Einar Stueland, Einar Engh, Elisabeth Grannes, Christopher Hansteen, Sigurd-Øyvind Kambestad, Christian Kjølaas (1948-2014), Per Arne Larsen, Hanne Koll Larssen, Nils Kristian Ormestad Lie, Hans Christian Monsen, Eyvind Mossige, Kristin Robberstad, Anne-Lise H. Rolland, Karl Inge Rotmo, Karen Sophie Steen og Jan Arild Vikan.

Boken ble utgitt av Gyldendal Akademisk i papirutgave i 2015 og er nå tilgjengelig i fulltekst hos Gyldendal Rettsdata, der den erstatter den digitale utgaven av 2011-boken.

Boken inngår i Rettsdata Faglitteratur (tidligere Fagboktillegget), som kan bestilles separat ved siden av Rettsdata Total. Boken er også tilgjengelig i Faglitteratur-tillegget til Rettsdata Kommune.

Alle bokens henvisninger er linket. Hver enkelt omtalte bestemmelse er tilgjengelig direkte fra gjeldende arbeidsmiljølovs bestemmelser.

Arbeidsmiljøloven; Kommentarer og praksis ble publisert digitalt i mars 2017.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar