mandag 6. mars 2017

Nå digitalt hos Rettsdata: ´Tomtefesteloven med kommentarer´

Ny kommentarutgave i Gyldendal Rettsdata Faglitteratur: ´Tomtefesteloven med kommentarer´

Tomtefesteloven med kommentarer utkom i papirutgave sent i 2016, og foreligger allerede digitalt i fulltekst. Boken er forfattet av Toril G. Kjøllesdal, Thomas Andersen og Harald O. Sletner.

Papirboken er forlagt av Gyldendal Juridisk (Rettsdata).

I bokens innledning kan vi bl.a. lese:
«Loven (lov 1996 nr. 106) har etter ikrafttredelsen i 2002 blitt endret en rekke ganger. Vernet for fester har gradvis blitt styrket gjennom utviklingen av tomtefestelovgivningen og kulminerte med de endringene som kom i 2004, hvor alle festere av bolig og fritidshus fikk evigvarende festekontrakter, fikk rett til innløsning etter 30 år av festetiden og rett til fortsettelse av festeforholdet på samme vilkår som før når festekontrakten gikk ut.
(…)
Hvorvidt festeforholdet kan fortsette på samme vilkår, har vært behandlet av Menneskerettsdomstolen i Strasbourg (EMD) 12.06.2012 (Lindheim and others v. Norway) som kom til at slik fortsettelse i mange tilfeller vil gi en ubalanse i kontraktsforholdet. Dommen påla norske myndigheter å endre loven for å bringe kontraktsforholdene i ny balanse. (…)»
De nye reglene er kommentert i boken, og forfatterne har også omtalt overgangsreglene som gjelder for hvordan overgangen mellom nye og gamle regler skal håndteres.

Tomtefesteloven med kommentarer inngår i Rettsdata Faglitteratur, som svært mange av Rettsdatas brukere abonnerer på ved siden av Rettsdata Total. Boken er naturligvis også tilgjengelig fra Rettsdata Fast eiendom.

Tomtefesteloven med kommentarer er tilgjengelig digitalt fra mars 2017.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar