fredag 17. februar 2017

Ny digital bok: ‘Skatteforvaltningshåndboken 2017’

Skatteforvaltningshåndboken 2017 er publisert digitalt hos Gyldendal Rettsdata 

Ny skatteforvaltningslov (lov 2016 nr. 14, bl.a. til erstatning for ligningsloven 1980) gir behov for nye kommentarer – også fra forvaltningen. «Det er lagt særlig vekt på hva som er nytt innenfor de enkelte skatte- og avgiftsarter som omfattes av loven», som det heter i forordet til denne boken fra Skattedirektoratet.

Boken er lagt opp som en ordinær kommentarutgave. Boken også leses som er parallell/et lovspeil til ligningsloven av 1980.

Hver bestemmelse er kommentert, og er direkte tilgjengelige fra alle lovens paragrafer. Boken foreligger nå digitalt hos Gyldendal Rettsdata. Den inngår i fagboktilleggene til hhv. Rettsdata Total og Rettsdata Revisjon, og er selvsagt tilgjengelig fra Rettsdata Skatterett.

Hvis du abonnerer på Gyldendal Rettsdatas tjenester, kan du åpne boken direkte her.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar