mandag 23. januar 2017

Nå digitalt hos Rettsdata: Årsregnskapet i teori og praksis

Publisert: Årsregnskapet i teori og praksis 2016 (utk. 2017)

18. utgave av 'Årsregnskapet i teori og praksis' foreligger digitalt hos Gyldendal Rettsdata.

Forfatterkorpset består nå av Hans Robert Schwencke, Dag Olav Haugen, Kjell Magne Baksaas, Tonny Stenheim og Erik Avlesen-Østli. Avlesen-Østli er den nye forfatteren i korpset. Han arbeider til daglig som rådgiver i Revisorforeningen. Han er dessuten sekretær i Regnskapsstandardstyret og sitter tett på arbeidet med ny norsk regnskapsregulering i lov og standarder.

'Årsregnskapet i teori og praksis' inngår i Rettsdata Regnskap og revisjon. Den er også innlemmet i Rettsdata Faglitteratur (fagboktillegget). Boken er naturligvis også tilgjengelig fra Rettsdata Skatterett og Rettsdata Selskapsrett, børs og finans.

'Årsregnskapet i teori og praksis' er blant Rettsdatas definitivt mest brukte bøker digitalt.

'Årsregnskapet i teori og praksis' er et nyttig oppslagsverk og en praktisk veileder for alle som deltar i utarbeidelse, kontroll eller vurdering av norske årsregnskaper og årsberetninger. I emnebehandling har den håndbokens bredde, fagbokens dybde og lærebokens pedagogiske form. Den er spesielt skrevet for regnskapspraktikere, men er også velegnet til undervisningsbruk.

Boken er tilgjengelig digitalt fra og med 18. januar 2017. Papirbokutgivelsen står Gyldendal Akademisk bak.

Fra bokens forord sakser vi følgende hit:
Internasjonale regnskapsstandarder (IFRS/IAS) får en stadig mer framtredende plass i Norge, både fordi norske foretak kan avlegge årsregnskapet etter IFRS (full eller forenklet), og fordi påvirkningen på årsregnskap som avlegges etter ordinære norske regnskapsregler, blir stadig sterkere. I del VII omtaler vi IFRS-reglene og reglene for forenklet IFRS
På samme måte som fjorårets utgave er det en egen nyhetsdel først i boken. Kapittel 1 inneholder en oversikt over nyheter på det regnskapsrettslige, selskapsrettslige og skatterettslige området. I kapittel 2 gis det en grundig omtale av forslaget til ny regnskapslov slik dette er presentert i NOU 2015: 10 og NOU 2016: 11. Hvis lovforslaget får politisk støtte, vil dette medføre at ny norsk regnskapsstandard for øvrige foretak utarbeides med utgangspunkt i IFRS for SMEs. I kapittel 3 gis det en grundig gjennomgang av hva vi kan forvente oss av regulering i denne regnskapsstandarden.
Alle henviste rettskilder er linket digitalt på tjenestene hos rettsdata.no. Dette innebærer også at du kan navigere til boken fra samtlige tilviste kilder, også IFRS.

Med dette ønsker vi alle våre brukere riktig godt nytt (regnskaps)år!

(Linkene i saken forutsetter abonnement hos Gyldendal Rettsdata.) 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar