tirsdag 27. desember 2016

Wiersholm-redaksjonen i Rettsdata Arbeidsrett kommenterer Høyesteretts boikott-dom (dissens 10-7)

Høyesterett: Arbeidsrett. Ulovlig boikott. EØS-rett. Norsk Transportarbeiderforbund. Plenum (dissens 10-7).

Rettsdatas redaksjoner kommenterer Høyesteretts dommer

Av advokat Håkon Cosma Størdal adv.flm. Julie P. Lorentzen, advokatfirmaet Wiersholm. Desember 2016

Advokatfirmaet Wiersholm er hovedredaktør for Rettsdata Arbeidsrett. Hovedredaktør er advokat Jan Fougner. Advokat Christel Søreide er medredaktør.


Domskommentar - HR-2016-2554-P. Høyesteretts plenumsdom 16. desember 2016 (Norsk Transportarbeiderforbund)

Høyesterett avsa 16. desember 2016 en viktig avgjørelse om EØS-rettens betydning på arbeidsrettens område. Saken gjaldt en boikott som Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) hadde varslet mot Holship Norge AS (Holship). Formålet med boikotten var å tvinge Holship til å slutte seg til tariffavtalen mellom NHO/NHOLT og LO/NTF om losse- og lastearbeid, som blant annet gir ansatte ved Administrasjonskontoret for havnearbeid i Drammen fortrinnsrett til slikt arbeid. Spørsmålet var om den varslede boikotten var lovlig, jf. boikottloven § 3, jf. § 2, herunder om den var i strid med EØS-retten.

(...)

(...) Flertallets avgjørelse følger den strenge linjen som EU-domstolen har praktisert i avgjørelser om forholdet mellom EØS-retten og ulike arbeidskamptiltak, og er også i samsvar med EFTA-domstolens rådgivende uttalelse i saken. Mindretallet legger på sin side til grunn at EØS-avtalens konkurranseregler ikke kommer til anvendelse som følge av tariffavtaleunntaket. (...)


Les hele kommentaren i Rettsdata Arbeidsrett »


(Linkene i denne saken går inn i Rettsdatas tjenester, og virker for alle som har abonnement.)

Vi ønsker alle våre brukere en fortsatt riktig GOD JUL!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar