tirsdag 11. oktober 2016

«Revisjon - teori og metode» - for 7. gang!

Revisjon-nestor Bror Petter Gulden har nok en gang revidert sin «Revisjon - teori og metode». Dette er 7. utgave! 

Boken foreligger nå digitalt hos Gyldendal Rettsdata. Den inngår i begge fagboktilleggene: Rettsdata Total og Rettsdata Revisjon.

Det er Cappelen Damm Akademisk som forlegger denne boken. Den utkom i papirutgave tidligere i år (oppdatert frem til mars 2016). 

Boken er skrevet som en lærebok for revisorstudenter. Den er også en god støtte for praktiserende revisorer, på grunn av det praktiske utgangspunktet og den gjennomførte oppdateringen.

Boken er strukturert metodisk og oversiktlig:  Del 1 er en innledning, del 2 heter "Planlegging, vesentlighet, risiko, bevisteori og konklusjoner", del 3 omhandler spesielle emner, del 4 er "Dokumentasjon og rapportering" og femte del er om revisjonsmetode.

7. utgave av boken inneholder et nytt kapittel som omhandler revisors rolle i forbindelse med egenkapitaltransaksjoner.

Alle kildehenvisninger er linket hos Gyldendal Rettsdata, slik at man gjenfinner aktuell omtale i boken - det være seg fra f.eks. ISA-standarder, norske paragrafer eller IFRS.

Forfatter Bror Petter Gulden kommenterer også revisorloven i Norsk Lovkommentar hos Gyldendal Rettsdata.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar