tirsdag 18. oktober 2016

'Moderne forretningsjus III' - Artikkelsamling nå digitalt hos Rettsdata

Tidligere i år (2016) utkom den tredje artikkelsamlingen Moderne forretningsjuss hos Fagbokforlaget. Moderne forretningsjuss III er redigert av Harald Benestad Anderssen og Tore Bråthen fra Handelshøyskolen BI.

Nå foreligger hele artikkelsamlingen digitalt i fagboktillegget til Rettsdata Total og i fagboktillegget til Rettsdata Revisjon.

Bokens 27 artikler har et vidt faglig spenn. Her er noen eksempler:


Selskapsrett/forretningsjuss
Artiklene spenner fra Inhabilitet på generalforsamlingen i aksjeselskaper (Tore Bråten, s. 47) til Bedriftsdemokrati i stiftelser – finnes det? (Stine Winger Minde, s. 291).

Eiendomsjuss
Artiklene spenner fra Hvilke tilliggende servituttrettigheter følger med ved kjøp av en eiendom? (Thorunn Falkanger, s. 101) til Fornyelse av eiendomsmeglingsoppdrag (Paul Henning Fjeldheim, s. 115).

Skatte- og avgiftsrett
Artiklene spenner fra Opphevet arveavgift – konsekvenser (Ole Gjems-Onstad, s. 141) til Utlandsetablering og skatt (Hans Georg Wille, s. 409).


Gyldendal Rettsdata samarbeider med Fagbokforlaget, som tilbyr juridiske titler i Rettsdatas fagboktillegg til hhv. Total og Revisjon. Fagbokforlaget har tidligere utgitt to utgaver av Moderne forretningsjuss, i hhv. 2001 og 2011.


Om Handelshøyskolen BI

Størrelsen på det juridiske fagmiljøet ved Handelshøyskolen BI gjenspeiler at juridiske fag spiller en viktig rolle i BIs utdanningstilbud, noe som selvfølgelig har sammenheng med det store behovet for juridisk kompetanse i næringslivet. I tillegg til undervisningen bidrar det juridiske fagmiljøet ved Handelshøyskolen BI til samfunnsutviklingen gjennom relevant forskning i en rekke forretningsjuridiske fag og emner. Forskningen holder et stadig høyere og bredere nivå.


(Linkene i denne bloggen går til Rettsdatas tjenester, som forutsetter abonnement.)

Boken er tilgjengelig digitalt fra oktober 2016.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar