tirsdag 25. oktober 2016

Kommentarutgave til markedsføringsloven - Ny utgave tilgjengelig digitalt!

Markedsføringsloven med kommentarer 

2. utg., 2015
Tore Lunde, Ingvild Mestad og Terje Lundby Michaelsen

Den nye utgaven av Markedsføringsloven utkom som papirbok hos Gyldendal Juridisk (Rettsdata) i 2015. Nå foreligger utgaven også digitalt hos Gyldendal Rettsdata.
Medforfatter til førsteutgaven, Ingvild Mestad, har dessverre ikke hatt mulighet til å delta i arbeidet med andreutgaven av boken. Hun står imidlertid fortsatt som medforfatter, idet hennes bidrag til førsteutgaven i vesentlig grad er benyttet i andreutgaven, men oppdatert og revidert av Tore Lunde og Terje Lundby Michaelsen.
Markedsføringsloven inngår i faglitteratur-tillegget til Rettsdata Total. De aller fleste Rettsdata-abonnenter har også dette tillegget.
Markedsføringsloven fra 2009 har vært i kraft i over 5 år, og vi har funnet behov for å foreta en oppdatering av kommentarutgaven. Det har siden første utgave kommet en rekke avgjørelser både fra nasjonale og internasjonale tvisteløsningsorganer, som bidrar til å kaste nærmere lys over forståelsen av direktivet om urimelig handelspraksis og selve loven.
Også 1. utgave av boken har vært tilgjengelig i faglitteratur-tillegget. 2. utgave erstatter denne digitalt fra oktober 2016.
Loven retter seg mot næringsdrivendes markedsføring i vid forstand. Loven beskytter ulike interesser – både forbrukernes interesser, næringsdrivendes interesser og mer allmenne samfunnshensyn. At loven inneholder bestemmelser som skal ivareta ulike hensyn, var et sentralt moment som begrunnet at departementet ikke valgte å foreslå en særskilt formålsbestemmelse. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar