tirsdag 27. september 2016

Ny digital utgave av 'Mva-kommentaren'

Kommentarutgave til:
- Mva-loven
- Mva-kompensasjonsloven
- Mva-forskriften

Mva-kommentaren, 5. utgave

Mva-kommentaren forelå tidligere i 2016 i ny papirutgave, den femte i rekken.
Allerede nå foreligger boken digitalt hos Gyldendal Rettsdata.

Mva-kommentaren inngår i fagboktillegget (bestilles separat) til Rettsdata Total. Den inngår dessuten i fagboktillegget til Rettsdata Revisjon, og er naturligvis tilgjengelig direkte fra Rettsdata Skatterett.

Mva-kommentaren erstatter 4. utgave (2011).

Det er et solid og faglig tungt sammensatt forfatterkorps bak denne nye utgaven:
Ole Gjems-Onstad, Tor S Kildal, Cecilie Aasprong Dyrnes, Roy K. Kristensen og Anders B. Mikelsen.
Det er de tre sistnevnte som har revidert denne 5. utgaven.

Du kan lese mer på Gyldendals nettsider:
http://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Jus/Juridiske-fag/MVA-kommentaren2

Fra bokens forord:
Boken skal dekke behovet for grundige kommentarer til merverdiavgiftsloven (mval.) og merverdiavgiftsforskriften (fmval.) som begge trådte i kraft 1. januar 2010. Videre kommenteres kompensasjonsloven (kompl.) som trådte i kraft 1. januar 2004, og som er en integrert del av det norske merverdiavgiftssystemet. Tilgrensende regelverk som tolloven, bokføringsloven, skattebetalingsloven og Stortingets avgiftsvedtak er i denne utgaven ikke kommentert i særskilte kapitler, men relevante bestemmelser er integrert i kommentarene til merverdiavgiftsloven eller kompensasjonsloven. Boken er a jour med lovgivning per 1. mars og med praksis per 1. februar 2016. 
Forfatterne har fordelt hovedansvaret for kapitlene mellom seg. Dyrnes har hatt ansvaret for 'kap. 3, 4, 6, 7, 11, 12, 17, 18 og 20. Kristensen har hatt ansvaret for kap. 2, 5, 14, 15, 16 og 21. Mikelsen har hatt ansvaret for kap. 1, 8, 9, 10, 13, 19 og 22 samt kompensasjonsloven.

Boken ble publisert digitalt hos Gyldendal Rettsdata i september 2016.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar