onsdag 21. september 2016

Lignings-ABC 2016

Lignings-ABC 2016 tilgjengelig hos Gyldendal Rettsdata 

Lignings-ABC 2016 utgis bare i elektronisk form. Den beskriver de materielle reglene som gjelder for inntektsåret 2016, og de formelle reglene som gjelder i 2016 til bruk ved ligningen for inntektsåret 2016. Lignings-ABC 2016 skal være oppdatert med endringer i skattelovgivningen, rettspraksis, administrative uttalelser mv. per 10. juni 2015.
Av endringer av betydning i denne utgaven nevnes at det tidligere emnet "Lån fra arbeidsgiver/eget selskap" er erstattet av emnene "Lån til aksjonær/deltaker", "Lån i arbeidsforhold" og "Lån – avgrensning mot andre ytelser". Lignings-ABC suppleres og revideres bl.a. etter henvendelser i forskjellige sammenhenger både fra etaten og publikum.

Boken er fra og med august 2016 tilgjengelig digitalt hos Gyldendal Rettsdata, og erstatter forrige utgave - Lignings-ABC 2015/16.

Lignings-ABC er inndelt i 249 emner. Emnene er forsøksvis gitt en overskrift som er representativ for innholdet, og er ordnet i alfabetisk rekkefølge etter dette. Enkelte beslektede emner er samlet ved at emnene er gitt felles innledningsord, f.eks. aksjer, bil, bolig, driftsmiddel, forsikring, merkostnader, pensjon, personinntekt og utland. Bakerst i boken finnes blant annet en del satser («Satser mv.»).


Redaktør og leder av arbeidet med Lignings-ABC hos Skattedirektoratet er fremdeles seniorskattejurist Per Helge Stoveland.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar