onsdag 22. juni 2016

Ny digital utgave av barnevernlovkommentaren publisert!

Kari Ofstad og Randi Skars standardverk Barnevernloven med kommentarer har lenge vært tilgjengelig hos Gyldendal Rettsdata.

I 2015 utkom papirboken i sin 6. utgave. Forlegger var Gyldendal Juridisk. Nå foreligger den siste utgaven også digitalt hos Gyldendal Rettsdata, og erstatter der 5. utg. fra 2009.

Boken gir både en innføring og er et viktig oppslagsverk for bl.a. ansatte i det offentlige barnevernet, advokater som arbeider med barnevernsaker og domstolene. Boken er oppbygget som en tradisjonell kommentarutgave med utførlige kommentarer til hver enkelt av lovens paragrafer.Begge forfatterne har hatt sentrale oppgaver i forbindelse med loven, som trådte i kraft 1. januar 1993. Randi Skarvar fylkesnemndsleder i Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Oslo og Akershus fra 1993 til 2013. Kari Ofstad har vært fylkesnemndsleder i samme nemnd siden 2007. Før det arbeidet hun med barnevernloven i Barne- og likestillingsdepartementet.

Barnevernloven med kommentarer inngår i fagboktillegget til Rettsdata Total, samt i fagboktillegget til Rettsdata Kommune. Boken er naturligvis også tilgjengelig fra Rettsdata Barne- og familievernrett.

Barnevernloven med kommentarer ble publisert digitalt i juni 2016.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar