søndag 5. juni 2016

Nå digitalt: Mva-håndboken 2016

Merverdiavgiftshåndboken 2016 publisert digitalt hos rettsdata.no 

12. utgave av Skatteetatens merverdiavgiftshåndbok er nå tilgjengelig hos Gyldendal Rettsdata. Boken omtaler bestemmelsene i merverdiavgiftsloven, med særlig vekt på avgiftsmyndighetenes praksis. Opplegget og teksten baserer seg i det vesentlige på stoffet i forrige utgave. Boken er oppdatert med lovendringer, rettsavgjørelser og ny praksis.


Faksimilen viser Merverdiavgiftshåndboken i Rettsdata.

Merverdiavgiftshåndboken er ordnet etter paragrafene i mva-loven. Det er imidlertid ikke en kommentarutgave i tradisjonell forstand. Siktemålet med boken er å gi en oversikt over gjeldende rett, belyst ved bl.a. Finansdepartementets og Skattedirektoratets uttalelser og avgjørelser, klagenemndsavgjørelser og rettspraksis. Dette innebærer at den tekstlige forklaring noen steder kan være relativt kortfattet, mens boken på den annen side inneholder flere uttalelser og avgjørelser enn vanlig.

Mva-håndboken inneholder 7000 linkede referanser og det er lagt inn knytninger fra merverdiavgiftslovens paragrafer til boken. Boken er et nyttig oppslagsverk for avgiftsmyndighetene og andre som har behov for informasjon om avgiftsmyndighetenes praktisering av mva-regelverket.

Merverdiavgiftshåndboken inngår i fagboktillegget til Rettsdata Total (tidl. Rettsdata Kommentarsamling) samt i fagboktillegget til Rettsdata Kommune. Boken er selvsagt også tilgjengelig fra Rettsdata Skatterett.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar