tirsdag 3. mai 2016

Ny digital utgave (2016) av pantelovkommentaren

"Panteloven" av Jens Edvin A. Skoghøy

Panteloven med kommentarer i 3. utgave er nå tilgjengelig digitalt hos Gyldendal Rettsdata

I forbindelse med utgivelsen i papirbok hos Gyldendal Juridisk tidligere i år (2016), skrev forlaget bl.a. dette om loven og boken:
Panteloven hører til de mest sentrale formuerettslige lover og kommenteres her oversiktlig og utførlig. Etter at andre utgave av denne boken ble utgitt i 2003, er flere bestemmelser i panteloven blitt endret. Av større endringer kan nevnes at det i 2004 kom regler om legalpant for nødvendige boomkostninger, og i 2015 ble reglene om driftstilbehørspant endret, og det ble gitt nye regler om avtalepant i patenter og planteforedlerretter. Det er også truffet flere prinsipielt viktige avgjørelser av Høyesterett om panterettslige spørsmål. Kommentarene er til dels blitt utvidet i denne tredje utgaven.
Målgruppen for kommentarutgaven er først og fremst advokater, dommere, ansatte i banker og andre finansinstitusjoner samt andre som arbeider med panterettslige spørsmål. 
Blant de siste endringene er det verdt å merke seg flg. (fra innledende avsnitt III, side 43):
Den sjuende større endring av panteloven skjedde i 2015. Som alternativ til pantsettelse som del av løsørepant ble det da åpnet adgang for særskilt pantsettelse av patenter og planteforedlerretter, se panteloven § 4-11 og 4-13. Rettsvern for slik særskilt pantsettelse oppnås ved registrering i henholdsvis patentregisteret og plantesortsregisteret, se §§ 4-12. Om prioritetsforholdet mellom pantsettelse av patent og planteforedlerrett og pantsettelse av slike rettigheter som del av driftstilbehørspant, se patentloven § 44 a femte ledd, jf. planteforedlerrettsloven § 26 andre ledd fjerde punktum.
Forfatteren Jens Edvin A. Skoghøy er til daglig dommer i Høyesterett. Der har han hatt sitt  virke siden 1998.

Panteloven med kommentarer inngår i Rettsdata Kommentarsamling. Alle som abonnerer på samlingen får full tilgang til boken, herunder fra alle tilviste rettskilder, uten ekstra kostnad.

Les mer om utgivelsen på Gyldendals nettsider. Her kan du også bestille boken som papirbok eller eBok.

(Noen av linkene i denne saken går direkte inn i rettsdata.no, og forutsetter abonnement.)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar