mandag 30. mai 2016

Jusspakken i Idunn tilgjengelig fra Rettsdata

Gjennom et samarbeid med Idunn har du som bruker av Rettsdata nå tilgang til 7 nye tidsskrifter. Dette gjelder tidsskriftene:
 • Arbeidsrett
 • Jussens Venner
 • Kritisk Juss
 • Lov og Rett
 • Nordisk Domssamling
 • Nordic Journal of Human Rights
 • Skatterett

  I tillegg har du som før tilgang til tidsskriftene:
  • Tidsskrift for rettsvitenskap
  • Tidsskrift for eiendomsrett
  • Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett
  • Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål (FAB)
  • Tidsskrift for strafferett

  Jusspakken fra Idunn.no er den mest komplette samlingen av norske juridiske tidsskrifter. I tillegg til nye utgivelser omfatter tilgangen alle eldre utgivelser for alle tidsskriftene. 

  Tidsskrifter via søk

  Alle 12 tidsskriftene er tilgjengelig via søk og finnes ved å velge fanen "Tidsskrifter fra Idunn".
  Treffene er sortert etter relevans og er bygget på søkemotoren i Idunn. Du kan avgrense søket ved å velge (huke av) tidsskriftet du er ute etter.


  Visning av artikler i Idunn

  Når du skal lese artikkelen åpnes denne i Idunn. Der kan du skrive ut, laste ned i PDF eller dele. Du kan også søke videre etter artikler i Idunn innen Jusspakken.


  Tilgang til tidsskrifter i Rettsdata ut 2016

  For abonnenter av Rettsdatas digitale produkter vil tidsskriftene være tilgjengelige og søkbare også via Rettsdata ut 2016. Du får tilgang til alle 12 tidsskriftene i Jusspakken. Dette gjelder for deg som abonnerer på Rettsdata Total eller Rettsdata Norsk Lovkommentar.

  Idunn og Rettsdata er integrert slik at du som bruker får tilgang til tidsskriftene også når de er flyttet til Idunn. Tilgangen er styrt automatisk og du som bruker behøver ikke gjøre noe for å beholde tilgangen i 2016.

  Tilgang fra 2017

  Du kan også fortsette tilgangen til Jusspakken via Rettsdata i 2017. Dette forutsetter at det tegnes eget abonnement på Idunn.
  • For deg som allerede abonnerer på Idunn - enten komplett eller Jusspakken - vil tilgangen fortsette automatisk.
  • Dersom du ikke har et eget abonnement på Idunn eller Jusspakken vil vi varsle deg som bruker og kunde i god tid.

  Les også:

  Ingen kommentarer:

  Legg inn en kommentar