onsdag 25. mai 2016

Gyldendals fem jusstidsskrifter til Universitetsforlaget

Gyldendal har overdratt fem juridiske tidsskrifter til Universitetsforlaget fra januar 2016. Tidsskriftene blir tilgjengelig gjennom tidsskriftbasen Idunn (www.idunn.no) som en del av Jusspakken i Idunn. Idunn er Norges fremste tidsskriftbase og omfatter over 50 norske og nordiske tidsskrifter.

Abonnenter på Gyldendals juridiske papirtidsskrifter får sine abonnementer videreført av Universitetsforlaget.

Idunn - størst på norske juridiske tidsskrifter

I tillegg til de 5 tidsskriftene fra Gyldendal omfatter tilgangen også de 7 juridiske tidsskriftene fra Universitetsforlaget - tilsammen 12 tidsskrifter som danner Jusspakken - den mest komplette samlingen av norske juridiske tidsskrifter. I tillegg til nye utgivelser omfatter tilgangen alle eldre utgivelser for alle tidsskriftene. Eldre hefter kommer på plass i Idunn løpende.

Følgende tidsskrift inngår i Jusspakken (klikk på lenken for å se Jusspakken i Idunn)

Tilgang til tidsskrifter i Rettsdata ut 2016

For abonnenter av Rettsdatas digitale produkter vil tidsskriftene være tilgjengelige og søkbare også via Rettsdata ut 2016. Du får tilgang til alle 12 tidsskriftene i Jusspakken. Dette gjelder for deg som abonnerer på Rettsdata Total eller Rettsdata Norsk Lovkommentar.

Idunn og Rettsdata er integrert slik at du som bruker får tilgang til tidsskriftene også når de er flyttet til Idunn. Tilgangen er styrt automatisk og du som bruker behøver ikke gjøre noe for å beholde tilgangen i 2016.

Tilgang til Jusspakken via Rettsdata fra 2017


Du kan også fortsette tilgangen til Jusspakken via Rettsdata i 2017. Dette forutsetter at det tegnes eget abonnement på Idunn.
For deg som allerede abonnerer på Idunn - enten komplett eller Jusspakken - vil tilgangen fortsette automatisk.
Dersom du ikke har et eget abonnement på Idunn eller Jusspakken vil vi varsle deg som bruker og kunde i god tid.

Hvorfor har vi gjort dette?

Å drive et moderne tidsskriftsforleggeri er utfordrende og i økende grad profesjonalisert og teknologikrevende. Skala er vesentlig for å kunne drive rasjonelt.

Å sikre et langsiktig liv og videre mulighet for både papir og digital tilgang har vært viktig for oss i tillegg til at å være i Idunn.no gir god spredning og bruk av artiklene. Det er vår mening at Idunn.no og Universitetsforlaget er de som best kan ivareta og videreføre “våre” tidsskrifter.
Derfor er vi mest glade for dette, på tidsskriftenes vegne. Og vi er glade for et godt samarbeid med Idunn slik at enda flere juridiske tidsskrifter kan bli tilgjengelig i Rettsdata.


Les også:
Jusspakken i Idunn tilgjengelig fra Rettsdata

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar