torsdag 7. april 2016

Skatteparadiser, internasjonal skatterett, Base Erosion and Profit Shifting. Fersk bok!


Høyaktuell bok om skatteomgåelse og skatteparadiserHva skal til for å få rollen som et skatteparadis? Hvor finner vi skatteparadisene og hvordan har de utviklet seg til den nåværende stillingen i den globale økonomien? Skatteparadisene anvendes i et tett samspill med særskilte skatteordninger og skattehull i de utviklede landene, står sentralt i den internasjonale kapitalbevegelsen og hadde en vesentlig rolle i finanskrisen i 2008. Finanskrisen med de alvorlige følgene viste at markedskreftene ikke regulerer seg selv, det er behov for regulering og demokratisk styring. 

Den skjerpede skattekonkurransen fra skatteparadisene har ført til drastiske kutt i landenes selskapsbeskatning. Samtidig kommer avsløringene som viser at de multinasjonale konsernene og de ultrarike ofte slipper unna pliktene. De største skandalesakene, som den minimale skattebetalingen til Google, Amazon og Starbucks samt forskjellige avsløringer fra granskende journalister, som de nå aktuelle Panama papers, illustrerer temaet.

I boken Skatteparadisene og den internasjonale selskapsskatteretten av Gregar Berg-Rolness gis en inngående beskrivelse av svakheter i den internasjonale skattereguleringen,  lovlige og ulovlige tilpasninger og metodene som anvendes for overføring av skattepliktig overskudd til skatteparadisene, som f.eks. traktatshopping og «The Double Irish Dutch Sandwich».

Denne boken omtaler både de komplekse problemstillingene, OECDs nye prinsipper for internasjonal selskapsbeskatning (BEPS) og beskriver hvordan skatte- og selskapslovgivningen er lagt opp i de mest kjente jurisdiksjonene. Her er det en del generelle karaktertrekk som går igjen, sammen med særtrekk og spesialisering i de funksjoner og tjenester som tilbys.

Boken utkom i januar 2016 og kan kjøpes i bokhandelen eller her:


Gregar Berg-Rolness har arbeidet i mange år i Skatteetaten. Han var tidligere avdelingssjef ved Vestfold fylkesskattekontor, ligningssjef ved Sandefjord likningskontor og konstituert fylkesskattesjef i Vestfold. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar