onsdag 6. april 2016

Ny hovedredaktør i Rettsdata ´Skatterett´

Benn Folkvord er ny hovedredaktør i Rettsdata Skatterett

  • Overtar etter Ole Gjems-Onstad
  • Rettsdata Skatterett - Tidligere Norsk Elektronisk Skattebibliotek - Rettsdatas mest brukte spesialfag

Benn Folkvord
Benn Folkvord har overtatt hovedredaktøransvaret for Rettsdata Skatterett.
Hovedredaktørens oppgaver i Skattrett er bl.a.:
- Nedfelle hovedprinsipper for kildeutvelgelse i produktet
- Nedsetter og koordinerer redaksjonsrådet, som består av repr. fra ulike deler av faget og bransjen
- Rådgir og kommer med faglige skatterettslige innspill til Rettsdatas redaksjonelle arbeid med rettsfeltet
- Kommenterer rettskilder, bl.a. dommer fra Høyesterett
Benn Folkvord.
Foto: Universitetet i Stavanger

Redaksjonsrådet
Det nye redaksjonsrådet for Rettsdata Skatterett nedsettes i løpet av kort tid.

Domskommentarer
I likhet med sin forgjenger Ole Gjems-Onstad vil Benn Folkvord fortløpende kommentere dommer avsagt i Høyesterett, også som forøvrig i de fleste andre spesialfag hos Gyldendal Rettsdata.
Dersom du abonnerer på Gyldendal Rettsdata, kan du lese Folkvords første skatterettsdomskommentar her.

Folkvords bakgrunn
Benn Folkvord arbeider til daglig som professor ved instituttet Handelshøyskolen ved UiS, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger. Han har bl.a. skatterett, selskapsrett og juridisk metode som sine forsknings-, unvervisnings- og ansvarsfelt ved UiS.
Folkvord fikk advokatbevilling allerede i 2002 og har og har hatt en rekke verv. Han er bl.a. nestleder i Skatteklagenemnden for utenlandsskattesaker siden 2008. Se her for en bred oversikt over Folkvords publikasjoner, forskning og verv.

Rettsdata Revisjon
Redaksjonen i Rettsdata Skatterett sikrer også skatterettskildene som gjengis i Rettsdata Revisjon.

Ole Gjems-Onstad
Gjems-Onstad har vært redaktør for Skatterett - tidligere NES - i en årrekke. Gjems-Onstad har gjort en ubeskrivelig stor innsats for rettsfeltet og for Gyldendal. Han beveger seg nå over til andre spennende arbeids- og fokusområder, samtidig som han fortsatt arbeider med og hyppig publiserer i skatterettsfaget, og fortsetter sitt samarbeid med Gyldendal og Gyldendal Rettsdata. Dette kommer vi tilbake til om kort tid.


> Til Rettsdata Skatterett (krever abonnement/tilgang)


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar