torsdag 28. april 2016

Ny bok om fusjoner og fisjoner publisert i Rettsdata

Fusjon og fisjon; Skatt, regnskap og selskapsrett er nå publisert hos Gyldendal Rettsdata.

Boken er skrevet av en rekke advokater og revisorer i Deloitte: Torill Hasle Aamelfot, Stig Ingve Bjørken, Sylvi Bjørnslett, Kirsten Lucie Jacobsen, Elin Sætre Løfsgaard, Odd Erik Johansen og Gunlaug Nordheim Wilter.

Dette er 2. utg. av boken, som utkom hos Fagbokforlaget i papirbok i 2015.

Boken inneholder det meste du trenger for å gjennomføre fusjoner og fisjoner, og er inndelt i en rekke tematisk inndelte kapitler. Dette er praktisk både for advokat, revisor og regnskapsfører.
Her finner du f.eks. Fusjonsprosessen (kap. 4), Regnskapsføring av fisjon (kap. 8) og Mva. ved fusjon og fisjon (kap. 10).


Boken inngår i Rettsdata Kommentarsamling og i fagboktillegget til Rettsdata Regnskap og revisjon.

Gyldendal Rettsdata samarbeider med Fagbokforlaget om digital publisering av sistnevntes juridiske og økonomifaglige bokutgivelser på rettsdata.no-tjenestene for jurister, revisorer og andre profesjonelle juss-brukere.

Boken ble publisert digitalt i april 2016.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar