torsdag 14. april 2016

Jon Bings ferdige manus har blitt til bok  


Gyldendal Rettsdata har i samarbeid med Bing Hodneland advokatselskap gleden av å ha lansert manuset som ble funnet på jusprofessor Jon Bings PC etter hans død.

I boken «Fremtidens fortid» beskriver Jon
hvordan historien har påvirket oss og teknologien vi omgir oss med og hva som er forløperen til dagens diskusjoner om kunstig intelligens og robotisering av juridiske oppgaver.

Jon drar linjene helt fra de sumeriske lovskriftene i kileskrift 2000 år f. Kr. via utvikling av opphavsrett og personvern i det 20. århundre mot science fiction og betydningen av kunnskap i internettalderen. Gjennom fortellinger og Jons personlige anekdoter gir boken et rikere perspektiv på mye av det vi anser for gitt, men hvis historie de færreste har et bevisst forhold til.Boken ble lansert onsdag 13. april under den årlige Bingkonferansen som arrangeres til minne om Jon Bing.
Advokatene Jon Wessel-Aas, Magnus Ødegaard og John S. Gulbrandsen fra Bing Hodneland advokatselskap under boklansering av Fremtidens fortid.


Les mer om Fremtidens fortid og kjøp boken

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar