mandag 11. april 2016

Cecilie Ø. Berglund overtar fagansvaret etter Toril Øie

Ny fagredaktør i Norsk Lovkommentar: Cecilie Østensen Berglund 

Cecilie Østensen Berglund er ny fagredaktør i Norsk Lovkommentar, med fagansvaret for både strafferett og hele prosessretten; både sivilprosess og straffeprosess.

Berglund arbeider nå som lagmann i Borgarting lagmannsrett.

Berglund er født‭ ‬1971.‭ ‬Hun ble cand.jur.‭ ‬i 1998 og‭ fikk sitt ‬Diploma in Advanced Studies of Law, ved ‬University of Texas,‭ ‬Austin,‭ i ‬1996.‭

‬Hun har vært leder i Finansklagenemnda Bank og er for tiden styreleder ved Nasjonal institusjon for menneskerettigheter.‭ ‬Hun har vært advokatfullmektig i advokatfirmaet Thommessen Krefting Greve Lund,‭ ‬dommerfullmektig ved Ytre Follo sorenskriverembete,‭ ‬utreder og nestleder for utredningsenheten i Høyesterett,‭ ‬samt assisterende direktør i Høyesterett.‭
‬Siden‭ ‬2009‭ ‬har hun vært lagdommer,‭ ‬senere lagmann,‭ ‬i Borgarting lagmannsrett.

Cecilie Berglund overtar fagredaktørposten i NLK etter Toril Øie, som nå er Høyesterettsjustitiarius.

Gyldendal Rettsdata er svært glade og stolte av å ha en så erfaren og faglig dyktig jurist som Cecilie Berglund med i fagredaktørkorpset i Norsk Lovkommentar. Det sikrer en fortsatt høy faglig kvalitet på Rettsdatas digitale kommentarverk til alle Norges lover.

I Berglunds lovportefølje finner vi en rekke lover og anerkjente forfattere (forfatternavn i parantes), bl.a. straffelovene av 1902 og 2005 (Matningsdal og Frøberg), tvisteloven (Reusch, Harris, Torp, Sørensen, Hauge Greaker og Wittemann), straffeprosessloven (Dahl, Skaflem, Brosveet, Reinholdtsen, Haugland, Haug og Bøckman Finstad), domstolloven (Bøhn), tvangsfullbyrdelsesloven (Sørensen) og nærmere 40 andre lover.

Berglund har tiltrådt som fagredaktør i NLK. Vi ønsker henne hjertelig velkommen!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar