onsdag 16. mars 2016

Nyhet! Juridiske maler og verktøy i Rettsdata Regnskap og revisjon

I februar 2016 fikk alle våre abonnenter på Rettsdata Regnskap og revisjon tilgang til juridiske maler og verktøy. Dette var tidligere et tilleggsprodukt, som nå er inkludert i abonnementet. Med juridiske maler og verktøy får du tilgang til over 1000 dokumenter som dekker en rekke juridiske temaer innen blant annet arbeidsforhold, konkurranserett og konkursrett. (Se fullstendig temaliste lenger nede).


Bruk tiden på det som skaper verdi - for deg og kunden

Med utfyllbare dokumentmaler og dokumentpakker får du kvalitetssikrede og automatiserte prosesser som sparer tid på standardiserte oppgaver. Fyll ut en hel dokumentpakke raskt og enkelt. Dokumentene er kvalitetssikret av spesialiserte norske selskaper slik at du skal være trygg på at prosessene er oppdatert (se våre samarbeidspartnere lenger nede). 

Velg blant revisjonsfaglige og juridiske maler og verktøy

Maler og verktøy finner du i den venstre margmenyen under ikonet som ser ut som et dokument. Når du klikker på ikonet får du to valg: Regnskap og revisjon (revisjonsfaglige) eller Juridisk (juridiske). Hvis du bare klikker på ikonet vises de revisjonsfaglige, som før.

Juridiske maler og verktøy

Med juridiske maler og verktøy får du en helt ny verktøykasse med juridiske hjelpemidler innen en hel rekke temaer. Systematikken er den samme som du er kjent med fra de revisjonsfaglige. Her finner du over 1000 ulike dokumentmaler innen en rekke tema som:

 • Arbeidsforhold
 • Arv og generasjonsskifte
 • Avtalerett (agentur, franchise, garantier, gjeldsbrev, kommisjon, låneavtaler, pantedokumenter)
 • Etablering og avvikling av virksomhet
 • Familie- og samboerforhold
 • Fast eiendom
 • Fisjon, fusjon og omdannelse
 • Generell selskapsrett
 • Inkasso, tvangsfullbyrdelse og konkurs
 • Kapitalforhøyelse, kapitalnedsettelse og utbytte
 • Konkurranserett
 • Mva
 • Sivilprosess
 • Straffeprosess
 • Transaksjoner


Kvalitetssikring og samarbeidspartnere

For juridiske maler og verktøy samarbeider vi med en rekke ledende selskaper. Selskapene har hver sine faglige ansvarsområder og vi samarbeider tett om å ha markedets mest kvalitetssikrede og oppdaterte dokumentbase. 

Revisjonsfaglige maler og verktøy

Som før er Regnskap og revisjon standard slik at når du klikker på ikonet for Maler og verktøy vises siden for Regnskap og revisjon. Her finner du praktiske dokumenter spesielt rettet mot revisors arbeidsområde av ulike typer:

 • Prosessbeskrivelser
 • Tidsplaner
 • Veiledninger
 • Kontrollhandlinger
 • Sjekklister: Årsregnskap, Årsberetning, Noteopplysninger og Ligningspapirer
 • Revisormaler: Erklæringer, Uttalelser og Bekreftelser
 • Regnskapsmaler, Notemaler
 • Selskapsdokumenter
 • Skjemaer


Hovedredaktør PwC

PwC er vår hovedredaktør for revisjonsfaglige maler og verktøy. Som en av bransjens største aktører har PwC en betydelig og meget kompetent fagavdeling som kvalitetssikrer og sørger for oppdatert innhold.


Les mer:

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar