tirsdag 23. februar 2016

Skattelovsamlingen 2015-2016

Ole Gjems-Onstad (red.): Skattelovsamlingen 2015-2016 er i salg!


26. utgave ajourført per 1. februar 2016 er nå publisert. 

Årets utgave har inntatt lov 19. juni 2015 nr. 58 om krav til kassasystem, i kraft fra 1. januar 2017, og lov 22. mai 2015 nr. 33 om Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter, i kraft fra 1. juli 2015. Skattelovsamlingen har i år fått ny layout med bedret lesbarhet og en sats mer lik den trykte utgaven av Norges lover. 

Skattelovsamlingen er et komplett og oversiktlige verktøy for alle som jobber med eller studerer årsregnskap og skattespørsmål. Som alltid dekker boken alle skatte- og avgiftslover og alle relevante forskrifter, i tillegg omfattes selskapsrett, pensjonslover og tollregler. 

Skattelovsamlingen har også en oversikt over stortingsvedtak og internasjonale avtaler som berører temaet skatt.

Boken kan kjøpes i bokhandelen eller bestilles direkte her:Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar