torsdag 18. februar 2016

Hvor er domskommentarene i nye Rettsdata?

Våre redaksjonelle samarbeidspartnere kommenterer aktuelle og prinsipielle avgjørelser innenfor de respektive rettsområdene. Kommentarene er eksklusive for Gyldendal Rettsdata.

Eksempel på hvordan du finner en domskommentar i Rettsdata Total:
- Logg deg på rettsdata.no
- Fra "Min arbeidsflate" velger du et spesialfag
- I spesialfaget gjenfinner du tre faner: 'Rettskilder', 'Redaksjonelt' og 'Aktuelt og nyheter'
- Velg 'Aktuelt og nyheter'. Her vil du finne en rekke aktualiteter, bl.a. redaksjonelle kommentarer.
(Funksjonaliteten er litt annerledes i hhv. Rettsdata Kommune og Rettsdata Regnskap og revisjon.)

Her er vi inne i Rettsdata Fast eiendom:


Se redaktør BA-HRs kommentar til den siste storkammersaken i Høyesterett ad. innløsning av boligtomt etter 40-prosentregelen i tomtefesteloven § 37 første ledd her.

Her er selve dommen.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar