mandag 29. februar 2016

Digitalt hos Rettsdata: ´Skatterett for næringsdrivende 2016'

39. utgave. Nå også tilgjengelig digitalt hos Gyldendal Rettsdata 

Boken er først og fremst skrevet med sikte på å skaffe et hjelpemiddel i skatterettsundervisningen for revisorer, men den passer også for annen skatterettsundervisning på noenlunde tilsvarende nivå.

"Som det går frem av boktittelen, er boken selvsagt også en bok for den næringsdrivende selv, hans revisor, hans skattekonsulent og andre som har med skattlegging av næringsdrivende å gjøre", skriver forfatter Arthur J. Brudvik i forordet av sin 39. utgave av Skatterett for næringsdrivende.

Skatterett for næringsdrivende 2016 er utgitt av Cappelen Damm Akademisk, som samarbeider med Gyldendal Rettsdata om digitalisering av juridiske bøker i abonnementstjenesten rettsdata.no. Cappelen Damm tilbyr nå en rekke fagbøker hos rettsdata.no.

Boken inngår i Rettsdata Kommentarsamling, og dessuten i fagboktillegget til Rettsdata Regnskap og Revisjon. Den er naturligvis også tilgjengelig fraRettsdata Skatterett og alle tilviste rettskilder. Alle omtalte paragrafer og artikler blir knyttet direkte mot bokens innhold.

Du kan lese mer om boken på Cappelen Damm sine hjemmesider. "Boken er ajourført i henhold til lover og regler pr. 1.1.2016 og behandler således de nye reglene fra Skattereformen 2016–2018."

Forfatter Brudvik er tilknyttet NHH.

Boken er tilgjengelig hos rettsdata.no fra og med mars 2016.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar