onsdag 20. januar 2016

Publisert: "Årsregnskapet i teori og praksis" 2015

17. utgave av 'Årsregnskapet i teori og praksis' (Baksaas, Haugen, Schwencke og Stenheim) er nå tilgjengelig digitalt hos Rettsdata. 
Boken inngår i Rettsdata Regnskap og revisjon. Den er også innlemmet i Rettsdata Kommentarsamling. Boken er naturligvis også tilgjengelig fra Rettsdata Skatterett og Rettsdata Selskapsrett, børs og finans.

'Årsregnskapet i teori og praksis' er et nyttig oppslagsverk og en praktisk veileder for alle som deltar i utarbeidelse, kontroll eller vurdering av norske årsregnskaper og årsberetninger. I emnebehandling har den håndbokens bredde, fagbokens dybde og lærebokens pedagogiske form. Den er spesielt skrevet for regnskapspraktikere, men er også velegnet til undervisningsbruk.

Nytt i årets utgave er en grundig gjennomgang av forslagene til ny regnskapslov og ny regnskapsstandard. Dette presenteres i tre helt nye kapitler, og i boken for øvrig.

Tonny Stenheim er ny i forfatterkorpset til 'Årsregnskapet i teori og praksis' fra og med denne utgaven. Kirsten Pedersen har trukket seg ut. Forfatterne skriver om dette i bokens forord:
Kirsten Pedersen har vært med som forfatter i alle 24 foregående utgaver av denne boken. Hun har nå bestemt seg for å tre tilbake som forfatter. Årets redaksjon takker for den store innsatsen Kirsten har bidratt med – du er savnet. Ditt kyndige grep om fag og prosess har satt dype og varige spor i utviklingen av boken.
Boken er tilgjengelig digitalt fra og med 18. januar 2016, samtidig med papirbokutgaven.
Papirbokutgivelsen står Gyldendal Akademisk bak.

Alle henviste rettskilder er linket digitalt på tjenestene hos rettsdata.no. Dette innebærer også at du kan navigere til boken fra samtlige tilviste kilder.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar