onsdag 27. januar 2016

Lignings-ABC 2015/16 publisert hos Rettsdata

Lignings-ABC 2015/16 gjennomlinket i digital versjon 

Lignings-ABC 2015/16 er nå publisert digitalt hos Gyldendal Rettsdata, og er tilgjengelig for abonnenter på våre abonnementstjenester på rettsdata.no. Utgaven erstatter Lignings-ABC 2015, som var den første versjonen som kun ble utgitt digitalt.

Lignings-ABC 2015/16 beskriver de materielle reglene som gjelder for inntektsåret 2015, og de formelle reglene som gjelder i 2016 til bruk ved ligningen for inntektsåret 2015. I tillegg omtales endringer i de materielle reglene som gjelder fra og med inntektsåret 2016. Lignings-ABC 2015/16 skal være oppdatert med endringer i skattelovgivningen, rettspraksis, administrative uttalelser mv. per 24. november 2015.
Lignings-ABC er inndelt i 248 emner. Emnene er forsøksvis gitt en overskrift som er representativ for innholdet, og er ordnet i alfabetisk rekkefølge etter dette. Enkelte beslektede emner er samlet ved at emnene er gitt felles innledningsord, f.eks. aksjer, bil, bolig, driftsmiddel, forsikring, merkostnader, pensjon, personinntekt og utland.
Den nye utgaven inneholder dessuten et nytt emne, «Pensjon – utenlandsk pensjonsordning».

Redaktør og leder av arbeidet med Lignings-ABC hos Skattedirektoratet er fremdeles seniorskattejurist Per Helge Stoveland.

Lignings-ABC inngår i Rettsdata Kommentarsamling, samt i fagboktillegget til Rettsdata Regnskap og revisjon. Bokens innhold er dessuten tilgjengelig fra Rettsdata Skatterett og ikke minst fra de praktiske juridiske dokumentene i Rettsdata Maler og Verktøy.

Lignings-ABC i papirversjon utgis av Gyldendal Juridisk.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar