tirsdag 17. november 2015

Skattehåndboken 2014/15

Skattebetalerforeningens "Skattehåndboken" er publisert digitalt! 

Gyldendal Rettsdata har inngått ny avtale med Skattebetalerforeningen. Planen er at vi skal utgi "Skattehåndboken" årlig, i forbindelse med at den utgis på ettervinteren.

Boken inngår i Rettsdata Kommentarsamling, og er dessuten tilgjengelig i fagboktillegget til Rettsdata Regnskap og revisjon.

Boken er først og fremst myntet på private skatteytere, men har en utvidet bruksområde, ikke minst for profesjonelle skatterådgivere. I innledningen kan vi bl.a. lese: "I temadelen går vi nøyere inn på de ulike skattereglene som er relevante for deg som privatperson, for eksempel reglene om bil, bolig, pendling og skatteklasse. Her finner du også en fullstendig gjennomgang av aktuelle fradrag. Vi vet at skatterett kan være vanskelig, og vi har fylt temadelen med en mengde eksempler for å lette forståelsen. Eksemplene er holdt på et enkelt og praktisk nivå."

Boken er inndelt i følgende hoveddeler:
1) Selvangivelsen
2) Alfabetisk emnedel
3) Postene i selvangivelsen
4) Planlegging, klage, endring
5) Regler og satser
"Personlige næringsdrivende får tilsendt en delvis forhåndsutfylt selvangivelse med tilsvarende opplysninger som lønnstakere og pensjonister mottar. Vanligvis må de supplere selvangivelsen med næringsoppgave, personinntektsskjema og eventuelt andre aktuelle næringsskjema, for eksempel avskrivningsskjema. Vær oppmerksom på at næringsdrivende ikke kan benytte seg av ordningen med leveringsfritak."
Fra bokens kapittel om selvangivelsen, "Delvis forhåndsutfylt selvangivelse for næringsdrivende".

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar