onsdag 11. november 2015

Norsk Lovkommentar i nye Rettsdata

I den nye versjonen av Rettsdata vises notene fra Norsk Lovkommentar litt annerledes enn før. Notene åpnes og lukkes ved å klikke på notenummeret. Dette gjør at jeg kan lese lovteksten uten “forstyrrende” elementer. Nedenfor følger en enkel beskrivelse av hvordan du kan bruke Norsk Lovkommentar.

Slik fungerer det nå

Tanken er at Norsk Lovkommentar skal være lett tilgjengelig samtidig som det skal være lett å lese lovteksten. Notene er derfor lukket i utgangspunktet. Ønsker du å vise en kommentar er det bare å klikke på noten. Kommentaren åpner seg da direkte under avsnittet slik at du enkelt kan lese lovtekst og kommentar i sammenheng.

Her vises Arbeidsmiljøloven § 10-8 med  bare lovtekst og åpen Norsk Lovkommentar.

Når jeg er ferdig med å lese noten klikker jeg på notenummeret en gang til slik at Norsk Lovkommentar lukker seg. På denne måten kan man hurtig se kommentarene og gå videre i paragrafen.


Hva hvis jeg vil ha alle kommentarene på en gang

Hvis du vil lese loven med kommentarer kan du gjøre dette i lesemodus. Lesemodus får du ved å klikke på “brillene” i verktøylinjen slik det er vist i figuren under.


Lesemodus er beregnet for enkel lesing på skjerm. Kommentarene kommer under paragrafen.

Hvordan kan jeg skrive ut med Norsk Lovkommentar?

Hvis du skal ha en utskrift med kommentarer gjøre dette rett fra loven. Klikk på ikonet for utskrift i verktøylinjen.

Velg hva du vil skrive ut i utskriftsboksen. Paragrafen du står i er automatisk markert. Husk å merke av “inkluder noter” for å få Norsk Lovkommentar med med på utskriften.

Du får en egen forhåndsvisning før du skriver ut:

Var dette til hjelp?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar