lørdag 28. november 2015

Maler og verktøy i Regnskap og Revisjon

Maler og verktøy i Rettsdata Regnskap og Revisjon er praktiske dokumenter innenfor revisjonsfaglige områder. Dokumentene kan lastes ned og fylles ut. Her finner du ulike typer dokumenter som:

  • Prosessbeskrivelser
  • Tidsplaner
  • Veiledninger
  • Kontrollhandlinger
  • Sjekklister

Her har jeg tatt fram et eksempel på hva du finner ved å klikke meg inn på Kapitalforhøyelse med kontantinnskudd. Her ligger det prosessbeskrivelser, veiledninger osv. for denne problemstillingen:


Hvordan finner du fram?

Her først skal jeg gå litt mer metodisk til verks. Aller først åpner vi maler og verktøy fra menyen.
Maler og verktøy har et eget ikon i venstremenyen som vist i figuren under. Når du klikker på dette vises en temastruktur som vist under. Dette er hovedtemaene for maler og verktøy.


Men jeg skal fram til dokumentet - hva gjør jeg da?

Under hvert av temaene kan det ligge undertema eller direkte lenke til dokumentene. Noen tema, for eksempel Konkurs, har ingen undertema - så jeg velger det som eksempel

Innenfor Konkurs kommer jeg direkte til maler som kan lastes ned. Før jeg laster ned kan se om det var rett dokument ved forhåndsvisning.

Last ned dokumentet du skal bruke.


Kan jeg fylle ut dokumenter?

Ja, du kan fylle ut dokumentene. Men sørg for at de er redigerbare. Sikkerhetsinnstillingene dine kan kreve at du må aktivere dokumentet for aktiv redigering, slik det er vist i figuren under.


Når jeg har klikket på “Aktiver redigering” åpnes en dialogboks. Her kan du fylle inn opplysninger som gjenbrukes i dokumentet. Når opplysningene er lagt inn, og du klikker ferdig, genereres dokumentet.


Kan jeg redigere dokumentet selv?

Dokumentet er klart for gjennomsyn og redigering. Du kan behandle dokumentet som et vanlig Word-dokument og legge til og slette som du selv ønsker. I bildet under vises hvordan opplysningene fra skjemaet er flettet inn i dokumentet.Var dette til hjelp?

Legg igjen en kommentar med ros eller ris.

Se også

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar