fredag 27. november 2015

'Den eksterne revisor' i ny digital utgave

Bror Petter Guldens moderne klassiker Den eksterne revisor foreligger i 9. utgave, nå også digitalt hos Gyldendal Rettsdata. Boken er utgitt i papir av Gyldendal Akademisk, Rettsdatas søsterforlag, tidligere i år. Det er med andre ord en rykende fersk utgave som nå er tilgjengelig også digitalt. 

Boken er skrevet som en lærebok og beskriver de yrkesmessige rammevilkårene for registrerte og statsautoriserte revisorer. Den benyttes imidlertid også i stor grad til oppslag blant praktiserende revisorer digitalt.

Gulden skriver bl.a. i bokens forord: " Åttende utgave av boken utkom i 2012. Siden da har det kommet noen endringer i lovverket, og 16. april 2014 vedtok EU både en ny forordning og vesentlige endringer i det gjeldende revisjonsdirektivet. Direktivet gjelder generelt for godkjennelse av revisorer og revisjonsselskaper og revisjon av alle revisjonspliktige foretak, mens den nye forordningen stiller særlige krav til revisorer/revisjonsselskaper og revisjon når klienten er et «foretak av allmenn interesse». Forordningen skal gjøres gjeldende som lov eller forskrift i medlemslandene, med ikrafttredelse senest 17. juni 2016. Direktivendringene skal reflekteres i nasjonal lovgivning i medlemslandene, med ikrafttredelse senest samme dato." 

Den eksterne revisor inngår i Rettsdata Kommentarsamling, samt i fagboktillegget (bestilles særskilt) i Rettsdata Regnskap og revisjon.

Les også mer om utgivelsen på våre nettsider, rettsdata.no.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar